Communicatie-advies

Na verschillende communicatiefuncties in de bureauwereld en het bedrijfsleven heb ik in 1997 de keuze gemaakt om zelfstandig als communicatie-adviseur verder te gaan. Al snel merkte ik dat er veel meer met communicatie te bereiken is door medewerkers en klanten te betrekken bij de communicatie rond producten en diensten. Hun betrokkenheid, kennis en ervaring is voor mij essentieel bij het maken en uitvoeren van effectieve communicatieplannen. Een verdieping in de doelgroep waarmee je wilt communiceren zorgt voor inzicht in hun belevingswereld, de vragen die ze hebben en de manier waarop ze informatie vergaren. Deze input garandeert een vraaggerichte communicatie; in plaats van willkeurig te 'zenden', geef je vanuit de kracht van het bedrijf of de organisatie antwoord op zaken die voor de doelgroep van belang zijn. De effectiviteit van communicatie wordt hiermee sterk vergroot.

Plannen maken en deze ook uitvoeren gaan voor mij hand in hand. Ik vind het steeds een uitdaging om vanuit een creatief concept de plannen te vertalen naar pure en herkenbare woorden en beelden die de omgeving raken; waardoor ze geïnspireerd worden tot het nemen van (beoogde) actie. Per project stel ik het team (fotografie, illustraties, vormgeving en druk) vast, waarmee ik samenwerk om tot het optimale resultaat te komen. 

Naast opdrachten van bedrijven en organisaties initieer ik projecten waarbij ik opereer binnen de driehoek maatschappij - media – bedrijfsleven.